Interimmanagement

Horeca Heroes kan u ook ondersteunen via een tijdelijke manager (leidinggevende). Wij bieden binnen het interim Management drie mogelijkheden aan:

Algemeen management: tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken. De redenen: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.

Veranderingsmanagement: het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. De redenen: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.

Beleidsmanagement: het uitvoeren van de managementtaken. De redenen: het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow, het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.

Neem gerust, geheel vrijblijvend, contact met ons op voor meer informatie.

Horeca Heroes: looking forward, thinking ahead!